Blogger Templates

Wednesday, 7 December 2011

SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL

http://www.scribd.com/doc/63780868/Pend-MOral

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 6 -- BAHASA CINA

https://docs.google.com/open?id=0B-mNIUljschBOWU2NDU4MjItYjgwOS00Y2JhLWJiMGQtMjJlYWRhYjYyNjBi


REFLEKSI RPH


Setelah menjalankan pengajaran, saya mendapati cara persembahan saya tidak begitu memuaskan kerana saya berasa cemas apabila dirakam dan menggunakan banyak masa untuk menampal kad imbasan.

Untuk menjimatkan masa menampal kad imbasan, saya boleh meletakkan kad-kad tersebut di dalam satu kad yang panjang dan hanya melekatkan satu kad saja maka masa dapat dijimatkan.

Saya mendapati penjelasan saya tentang kemahiran tidak begitu jelas. Bagi mengatasi masalah ini, saya boleh membahagikan 2 ayat pada permulaaan pelajaran kepada perkataan atau rangkai kata supaya saya boleh menunjukkan cara menukar ayat aktif kepada ayat pasif agar murid lebih mudah memahami .

Saya juga mengajar melebihi masa yang ditentukan. Setelah mengimbas kembali, saya mendapati ini disebabkan saya menggunakan terlalu banyak masa untuk melekat kad imbasan. Saya perlu mengambil berat tentang masalah ini agar tidak menjejaskan pengajaraan harian saya terutamanya dalam pengajaran makro nanti.

Kekuatan pelajaran ini ialah saya memberi contoh di papan hitam untuk diselesaikan oleh murid. Saya mendapati murid yang tidak faham pada permulaannya lebih memahami pada akhir pengajaran. Kelantangan suara saya akan memudahkan murid mendengar dengan jelas dan seterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh saya. Murid akan lebih tertumpu kepada penyampaian isi pelajaran tanpa menghiraukan gangguan-gangguan lain. Kad yang berlainan warna yang digunakan dalam pengajaran ini juga dapat menarik minat murid untuk belajar.

Secara keseluruhan, saya patut belajar dari kelemahan dan memperbaikinya agar pengajaran saya dapat berjalan lancer manakala kekuatan pengajaran saya diteruskan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 5-- BAHASA CINA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 5-- BAHASA CINA
https://docs.google.com/open?id=0B-mNIUljschBNTkwODUxN2QtN2UzNS00ZGNjLTk4M2EtZmJjOGQ0NWFlNzhi

BAHAN BAHAN MENGAJAR
(VERSI BAHASA CINA)
https://docs.google.com/present/edit?id=0AemNIUljschBZGduajIyczRfMGRoOHA5aGY4

BAHAN BAHAN MENGAJAR
(VERSI BAHASA MALAYSIA )
https://docs.google.com/present/edit?id=0AemNIUljschBZGduajIyczRfNTdkbjlqYjZ3NA


 Refleksi


Selepas mengimbas kembali pengajaran saya, saya mendapati pada langkah set induksi, selepas saya mengumumkan terdapat kad-kad tersembunyi di bawah meja murid yang bertuah ,mereka terkilan-kilan mencari kad-kad dan murid yang mendapat kad pula cuba menggunakan tanda baca untuk membentuk deria dalam muka. Murid aktif mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Saya telah berjaya mencungkil minat pelajar untuk mengikut pelajaran. Muka yang dipamer itu cukup besar untuk dilihat seluruh kelas yang seramai 36 orang murid. Warna yang digunakan dapat menarik perhatian murid dan seterusnya memberi perhatian yang sepenuhnya kepada persoalan saya. Dengan ini, murid bersedia untuk menerima pelajaran baru serta menggalakkan pembelajaran mereka. Set induksi yang terancang ini bersifat kreatif, menarik dan berkaitan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan hari ini. Saya juga telah mengaitkan pengetahuan sedia ada murid dan pelajaran lepas.


Permainan yang dirancang ini dapat membantu, memotivasikan dan mengekalkan fokus murid terhadap penyampaian saya. Permainan yang dilaksanakan dalam set induksi berjaya meningkatkan minat pembelajaran murid. Ia juga dapat mewujudkan daya kreativiti murid kerana mereka cuba membentuk muka kosong yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan tanda-tanda baca yang diberikan. Permainan set induksi ini juga mewujudkan daya saing dalam kumpulan pelajar kerana murid yang ‘bertuah’ saja boleh menampil ke depan kelas untuk menyelesaikan tugasan guru.


Dalam langkah menstruktur /menstruktur semula, saya menanyangkan slaid-slaid untuk mengajar tanda baca dan kegunaannya. Pada ketika itu, barulah saya mengesan bunyi (effect sound) keluar yang dikeluarkan dari komputer tidak cukup kuat untuk didengar seluruh kelas. Suasana kelas kelihatan sunyi sepi sahaja dan
saya mendapati beberapa orang murid berasa bosan dan kurang memberi perhatian. Saya telah menggunakan kaedah demonstrasi dalam langkah menstruktur semula.


Demonstrasi merupakan cara di mana guru atau rakan murid akan menunjukkan contoh bagi melakukan sesuatu. Aktiviti ini juga boleh dilakukan dengan tayangan visual. Pada asasnya, demontrasi memerlukan murid membuat pemerhatian dan penelitian. Sebelum memulakan demonstrasi, saya hendaklah memberitahu murid tentang tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa melakukan sebarang kesilapan.


Dengan bantuan slaid powerpoint, saya telah menunjukkan cara penulisan tanda-tanda baca di kedudukan yang betul dalam petak grid. Semasa demonstrasi, saya memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan. Sekiranya murid menunjukkan keraguan, saya segera menerangkan langkah itu sekali lagi. Masalah teknikal pada komputer (background music dan sound animations)muncul menyebabkan murid hilang tumpuan. Saya menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid. Saya memastikan semua murid melihat demonstrasi dan mendengar penjelasan dengan jelas.
Saya meminta murid membuat demonstrasi itu di petak grid yang disediakan supaya memperkukuhkan pemahaman mereka tentang cara-cara menulis tanda baca. Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi dengan mencontohi apa yang diajar oleh guru. Murid melibatkan diri secara aktif dan bertindak dengan pantas .Ini dapat ditunjukkan dengan mereka mengangkat tinggi petak grid yang telah ditulis tanda-tanda baca.


Cerita yang saya gunakan dalam langkah aplikasi idea ialah sebuah cerita pengajaran. Jenis cerita ini sama dengan tajuk bidang pelajaran yang membawa pengajaran pada akhir ceritanya. Cerita ini biasa didengar dan dilihat dalam buku cerita. Murid yang gemar membaca mungkin pernah mendengar cerita ini.


Pada langkah penutup, saya telah menunjukkan 2 ayat dengan menggunakan slaid powerpoint. Di mana murid menyatakan betul atau salah tentang penggunaan tanda baca pada ayat-ayat tersebut. Latihan ini bertujuan menguji maklumbalas segera murid supaya respon yang betul diterima dan diperkukuhkan manakala respon yang salah dibetulkan.


Latih tubi merupakan kaedah yang bertujuan memberi peneguhan secukupnya khususnya bagi murid untuk lebih memahami apa yang telah dipelajar. Melalui kaedah ini, sesuatu pelajaran itu akan diulang bagi mengukuhkan daya ingatan murid terhadap sesuatu perkara. Oleh itu, di akhir pengajaran saya telah menyediakan 3 set lembaran kerja mengikut tahap pembelajaran murid terhadap isi pelajaran hari ini. Saya telah memberi latihan dalam memahami maklumat berbentuk visual atau auditori supaya murid belajar berbincang dan menulis tentang apa yang telah dipelajari.


Saya mendapati objektif pengajaran saya sudah tercapai 90% kerana hanya 5 orang murid sahaja masih ada kekeliruan dengan penggunaan tanda baca. Pada penutup pelajaran, hampir semua murid dapat menyatakan ayat yang salah menggunakan tanda baca dan memperbetulkan tanda baca. Ini terbuktilah hasil pembelajaran telah dicapai. Secara keseluruhan, murid dikatakan aktif melibatkan diri dalam pengajaran. Ini dapat ditunjukkan dengan mereka bersiap sedia dengan arahan pengajaran saya seperti mencari tanda baca yang diletakkan di bawah meja, menulis tanda baca dalam peta grid , berlakon berdasarkan cerita yang dipelajari dan membezakan 2 ayat pada penutup.


Saya tidak mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran saya kerana saya sudah bersiap sedia dengan setiap langkah yang diajar. Saya telah mengabiskan pengajaran 10 minit lebih awal jika dibandingkan dengan peracangan pelajaran. Ini mungkin disebabkan cara saya bercakap terlalu laju. Saya patut bercakap dengan kelajuan yang sederhana agar murid yang lemah juga mudah mentafsir isi kandungan yang disampaikan oleh saya.


Untuk mempertingkatkan pelajaran ini, saya patut menggunakan pembesar suara supaya murid dapat melihat persembahan slaid perisian power point sambil mendengar bunyi animation yang disediakan. Saya juga memerlukan satu alat kawalan komputer supaya saya tidak perlu berdiri saja di tepi komputer untuk mengawal persembahan slaid perisian power point. Dengan adanya alat kawalan komputer, maka saya hanya perlu menekan butang alat kawalan komputer dan saya boleh berjalan sambil mengajar agar lebih merapatkan diri dengan murid.


Jika saya berpeluang untuk mengajar sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, maka saya akan mengubah permulaan pelajaran dengan memasukkan tanda baca yang kecil itu ke dalam sampul surat agar murid senang mencarinya di bawah meja. Ini kerana saya mendapati murid saya kelam kabut untuk mencari benda di bawah meja kerana tanda baca yang disediakan terlalu kecil. Ada sebilangan murid pula menolong rakan mencari.


Selain itu, murid juga keliru untuk menggantikan tanda baca kepada anggota deria. Bahagian ini memerlukan masa yang lama kerana mereka perlu memikirkan tanda baca tersebut sesuai diletakkan di bahagian mana pada wajah. Cara yang boleh saya gunakan untuk mengatasi masalah ini ialah memberi peluang kepada murid berkenaan untuk berbincang dengan kawan agar mereka mendapat idea untuk menyelesaikan masalah.


Dalam bahagian menstruktur dan menstruktur semula iaitu murid menulis tanda baca pada peta grid. Saya mendapati ada beberapa orang murid yang salah menulis tanda baca seperti tulis di petak yang salah dan sebagainya. Pada masa itu, saya hanya menyuruh mereka untuk memadam dan menulis semula. Saya patut menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh murid di hadapan kelas supaya semua dapat belajar daripada kesalahan.


Penjelasan saya di bahagian penggunaan tanda baca berbentuk sehala iaitu saya yang banyak bercakap dan murid hanya mendengar. Saya boleh membimbing murid untuk memberi contoh bagi setiap penjelasan berkenaan pengguunaan tanda baca supaya murid benar-benar memahami penggunaan setiap tanda baca.


Dalam langkah aplikasi idea, semua murid tertarik dan seronok dengan lakonan yang disampaikan oleh 3 orang murid. Saya patut memberikan masa yang lebih kepada 3 murid berkenaan untuk berbincang dan berlatih agar mereka dapat membuat persembahan yang lebih menarik dan bukan hanya membaca skrip. Saya juga boleh membahagikan murid-murid kepada kumpulan dan mereka berlatih di dalam kumpulan dalam masa 5 minit dan seterunya saya memilih salah satu kumpulan untuk membuat persembahan lakonan di depan kelas agar semua murid dapat melibatkan diri dalam lakonan. Jika masa mengizinkan, saya akan membenarkan satu lagi kumpulan murid melakon.


Secara keseluruhan, saya patut belajar dari kelemahan dan memperbaikinya agar pengajaran saya dapat berjalan lancer manakala kekuatan pengajaran saya diteruskan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 4 -- PENDIDIKAN MORAL

https://docs.google.com/open?id=0B-mNIUljschBNzI0MjdkZTktOWQ0Zi00ODhlLWFlZmItOWYyZjJmNWQ0ZmFh


Refleksi Pelajaran 4
     Selepas mengajar, saya mengimbas kembali akan kelebihan dan kelemahan saya semasa saya menjalankan P&P. Saya mendapati pada langkah set induksi, kebanyakkan murid tidak dapat menumpukan perhatian terhadap pengajaran saya. Ini mungkin kerana cara panyampaian saya terlalu boring. Cara untuk mengatasi masalah ini ialah saya menggunakan teka-teki untuk menarik minat murid kerana murid-murid agak suka meneka teka-teki.
    Semasa menjalankan P&P, saya mendapati murid agak suka menyanyi dan juga melakukan pergerakan tangan. Saya juga mendapati segolongan murid tidak dapat menyanyi lagu tanpa muzik. Cara yang boleh saya mengatasi masalah ini ialah menyediakan lagu “Kereta Beroda Tiga” tanpa lirik supaya membolehkan murid menyanyi dengan seragam.
Selain itu, saya mendapati masa yang digunakan untuk mengajar murid menyanyi dan membuat pergerakan tidak mencukupi dan menyebabkan mereka tidak dapat menyanyi sambil melaku pergerakan tangan. Saya patut menggunakan lebih masa untuk mengajar murid menyanyi lagu bersama pergerakan tangan.
Selepas menghabiskan pelajaran ini,  saya mendapati masih ada masa tertinggal. Ini bermakna saya masih mempunyai masa bagi murid menjalankan pertandingan menyanyi dan melakukan pergerakan tangan antara kumpulan agar murid dapat menguasai pelajaran sepenuhnya.
      Pada penutup pelajaran, murid dapat merumus isi pelajaran  dan ini terbuktilah hasil pembelajaran telah dicapai.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 3 -- PENDIDIKAN MORAL

https://docs.google.com/open?id=0B-mNIUljschBMmQ0M2UyOGMtODgyYy00MDhiLTk5NjUtNWI4NjQ2MTI5MzYz


Refleksi Pelajaran 3
     Selepas mengajar, saya mengimbas kembali akan kelebihan dan kelemahan semasa saya menjalankan P&P. Saya mendapati semasa saya mengajar topik ini, kebanyakkan murid menumpu perhatian terhadap pengajaran saya. Ini kerana saya telah menggunakan kaedah soal jawab keseluruhan kelas dan murid dapat memberi respon berdasarkan penyoalan guru. Selain itu, saya juga menunjukkan gambar-gambar yang berkenaan dalam perisian power point. Mereka tertarik dengan gambar yang jelas, berwarna dan besar dipaparkan di atas skrin.
    Semasa menjalankan P&P, saya menggunakan kaedah deduktif dan juga kaedah belajar secara kumpulan iaitu dimana murid perlu berbincang serta menghasilkan hasil perbincangan mereka melalui teknik lakonan. Murid telah menunjukkan minat serta memberi respon yang aktif semasa melibatkan diri dalam aktiviti tersebut.
Selain itu, saya mendapati soalan yang diutarakan pada langkah menstruktur semula agak mengelirukan murid dan menyebabkan ramai murid memberi jawapan di luar jangkaan saya. Murid mendapat miskonsepsi di langkah pengajaran ini.  Saya perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid dan soalan  yang dikemukakan juga perlu mudah ditafsir.  Dengan ini, murid dapat memberi jawapan dengan tepat.
Oleh sebab saya menggunakan masa yang lebih untuk memberi respon kepada jawapan murid pada langkah menstruktur semula. Ini  menyebabkan saya perlu menangguh masa untuk menjalankan langkah yang seterusnya dan menyebabkan saya perlu mengejar masa untuk menjalankan langkah seterusnya.  
  Secara keseluruhannya, hasil pembelajaran saya dalam topik yang diajar telah dicapai. Akan tetapi, masih ada kelemahan yang boleh dimajukan pada P&P yang seterusnya.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2 -- PENDIDIKAN MORAL

https://docs.google.com/open?id=0B-mNIUljschBYWIwOTRiNGItMDczYy00Mjg2LTlkNmQtMDEzNWQ1M2ZhZmFj


Refleksi Pelajaran 2
         Saya berasa pengajaran ini dijalankan agak lancar. Penyampaian agak mudah difahami oleh murid dan murid mengambil bahagian dengan aktifnya dalam aktiviti P&P.
       Saya menggunakan bahasa yang mudah disenangi oleh murid maka objektif pelajaran dapat dicapai dengan tahap optimum. Penggunaan bahan teknologi dalam pengajaran juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam pencapaian objektif pelajaran. Ini kerana murid lebih mudah tertarik dengan adanya gambar yang berwarna dan visual yang bergerak atau bersuara. Biasanya murid kurang didedahkan penggunaan bahan teknologi dalam aktiviti P&P. Selepas pengajaran ini, saya harus sentiasa mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya murid lebih memberi penumpuan dalam aktiviti P&P guru. Penggunaan bahan teknologi, kaedah nyayian dan lakonan lebih menarik perhatian murid dalam penyampaian P&P.
       Dalam langkah aplikasi idea, saya menggunakan kaedah perbincangan dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah yang ditujukan dalam aktiviti kumpulan. Murid mengambil bahagian dengan aktif dalam aktiviti perbincangan. Perbincangan dalam kumpulan membolehkan murid yang bersifat kepimpinan mengetuai ahli kumpulannya memberi pandangan dalam perkara yang dibincangkan. Murid diberikan peluang untuk memberi pendapat dan menyelesaikan masalah harian. Malah sebelum memulakan perbincangan, arahan guru kurang jelas maka menyebabkan sesetengah murid agak keliru. Guru harus membahagikan kumpulan dahulu barulah mengedarkan bahan tugasan kepada mereka. Kesilapan ini menjadikan murid agak keliru semasa guru mengedarkan bahan tugasan.
           Semasa  menyiarkan lagu “Jiran Yang Baik” , komputer telah mengalami masalah teknikal lalu menyebabkan lagu tidak dapat disiarkan. Saya segera menangani masalah ini tetapi ia juga memanjangkan masa langkah struktur semula. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku lagi, saya harus cekap dalam penggunaan komputer.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1 -PENDIDIKAN MORAL

https://docs.google.com/open?id=0B-mNIUljschBOTgyODA2NjEtMDZlMC00NTdiLWJlMTQtMDE2ZTUxYjA1ZTA5

Refleksi Pelajaran
     Selepas mengajar, saya mengimbas kembali kelebihan dan kelemahan saya semasa menjalankan P&P. Dalam proses P&P, saya mendapati semasa mengajar topik ini, murid-murid menunjukkan minat terhadap pengajaran saya pada awalnya. Ini kerana saya menggunakan alat mendengar dan memulakan pengajaran saya dengan meneka jenis bahasa.
    Semasa menjalankan P&P, saya menggunakan kaedah induktif dan juga kaedah belajar secara kumpulan iaitu dimana murid perlu berbincang serta menghasilkan hasil perbincangan mereka melalui teknik lakonan. Murid telah menunjukkan minat serta memberi respon yang aktif semasa melibatkan diri dalam aktiviti tersebut.
Saya mendapati saya tidak dapat mengawal kelakuan sesetengah murid. Sebagai contoh, pada langkah set induksi, saya menggunakan kamus elektronik sebagai alat bantu mengajar dan  sesetangah murid tidak dapat mendengar dengan jelas isi kandungan yang disiarkan. Ini kerana alat bantu mengajar yang disediakan oleh saya tidak berfungsi dengan baik. Saya akan berupaya memastikan ABM yang disediakan dapat memanfaatkan kepada semua pelajar sebelum menggunakannya.
Kelemahan kedua ialah saya tidak menyampaikan isi pelajaran dengan jelas supaya murid-murid memahami apa yang dimaksudkan dalam pelajaran. Pada masa akan datang, saya seharusnya menyediakan beberapa cara penyampaian supaya semua murid memahami isi kandungan pelajaran. Saya juga mendapati diri saya tidak pandai menguruskan masa. Saya telah menamat pelajaran lebih awal daripada masa yang dirancangkan.
Secara keseluruhannya, hasil pembelajaran  telah dicapai. Akan tetapi, masih ada kelemahan yang boleh dimajukan pada P&P yang seterusnya.