Blogger Templates

Friday, 30 September 2011

Tugasan 1A: Perbincangan Forum (10%)

Tugasan 1A: Perbincangan Forum (10%) - Forum MyGuru                                                            Tarikh akhir: 03 Oktober 2011 (Isnin)Secara individu, pelajar dikehendaki terlibat dalam perbincangan forum yang diaktifkan oleh pensyarah e-learning masing-masing. Markah berjumlah 10% akan diberikan berdasarkan kekerapan dan kupasan positif pelajar terhadap perbincangan yang diberikan. Rubrik bagi penilaian markah untuk perbincangan forum adalah seperti berikut

No comments:

Post a Comment